پایه ششم شهرستان نظرآباد

جهت دریافت فایل پی دی اف بر آدرس زیر کلیک کنید.

http://s2.picofile.com/file/7606855371/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html

 

برای دیدن فایل به صورت ورداین جا کلیک کنید

بسمه تعالی

 

     پایه ششم ابتدایی                                                             نام درس : علوم

    نام و نام خانوادگی  :                                                 تاریخ آزمون:                                      زمان پاسخگویی :       دقيقه

            شماره رديف :                                                  نام آموزگار :                                          سال تحصیلی: 92-91

 

ردیف

شرح

بارم

1

پاسخ صحیح را با علامت ( )مشخص کنید.(هرمورد 5/0 نمره)

ü      كداميك از موارد  زيرجزء موادّ طبيعي هستند؟

            الف - پنبه                         ب - پلاستيك                         ج - كاغذ                           د - دارو

ü      موادّ مذابی که از کوههای آتشفشان فوران می کنند از کدام لایه است؟

            الف- سنگ کره                  ب- هسته خارجی                     ج- هسته داخلی                  د- خمیرکره

ü      امواج لرزه ای درون زمین از کدام یک از سنگهای زیر آرام تر عبور می کند؟

            الف- سخت و متراکم            ب- نرم و متراکم                     ج- نرم و کم تراکم                د- سخت و کم تراکم

ü      هواپیما برای بلند شدن از زمین باید بر کدام نیرو غلبه کند؟

            الف- نیروی مقاومت هوا        ب- نیروی اصطکاک                 ج- نیروی بالابر                     د- نیروی گرانشی

ü      ازکدام فلز در داروسازی برای تهیه روکش قرص ها استفاده می شود؟

            الف- آهن                          ب- جیوه                             ج- آلومینیم                         د- مس

ü      بیشتر زمین لرزه ها در محل ....................... زمین روی می دهد.

            الف- کوهها                        ب- دره ها                           ج- محل شکستگی ها             د- دریاها

ü      گرم ترین لایه زمین کدام گزینه است ؟

           الف- گوشته زیرین                ب- هسته داخلی                   ج- خمیرکره                        د- هسته خارجی

ü      نیرویی که درخلاف جهت حرکت جسم به آن وارد می شود ، نیروی ........................... می باشد.

           الف- اصطکاک                     ب- الکتریکی                        ج- مغناطیسی                      د- گرانشی

ü       

4

2

جمله های درست را با علامت (       )وجمله های نادرست را با علامت ( ) مشخص کنید.( هرمورد 25/0 نمره )

v     گوشته زیرین بین  خمیر کره و هسته خارجی  قرار گرفته است.(            )

v     نیروهای وارد شده به طناب در مسابقه طناب کشی جزء نیروهای غیر تماسی است.(           )

v     جرم همان وزن است که با واحد کیلوگرم سنجیده می شود.(           )

v     ازمیان اجزاء یک درخت ،از تنه ی آن برای تهیه ی کاغذ استفاده می شود.(         )

 

1

3

جاهای خالی ر ا با کلمات مناسب پرکنید. (هرمورد 5/0 نمره)

·         کاغذ .............. وسیله ی شناسایی اسیدهاست.

·         پیشنهاد راه حل برای انجام آزمایش را ........................ می گویند .  

·         از فواید آتشفشان ها ..................... است.

·         نیرویی که سبب جذب خرده های کاغذ به شانه می شود ، نیروی ............................ نام دارد.

·         برای تهیه ی کاغذهای رنگی به خمیر کاغذ ...................... اضافه می کنند.

 

5/2

4

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (هرمورد 5/0 نمره)

Ø      یک ماده که خاصیت رنگ بری داشته باشد را نام ببرید ؟

Ø      برای ظاهر شدن نیرو حداقل چند جسم برهم اثر می گذارند؟

 

Ø      درکدام مرحله از مراحل تهیّه ی کاغذ از اسیدها استفاده می شود؟

Ø      مهمترین ویژگی امواج لرزه ای چیست؟

Ø      یک مورد از تغییرات فیزیکی را در تهیّه کاغذ نام ببرید ؟

Ø      منشاء بیشتر آتشفشان ها و زمین لرزه ها مربوط به کدام لایه زمین می باشد ؟

 

3

5

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

دونمونه از ویژگی  عمومی فلزها را نام ببرید.

 

 

1

6

بازیافت چیست؟

 

 

 

1

7

جوهرنمک چه نوع اسیدی است ؟دو ویژگی آن را نام ببرید.

 

 

5/1

8

برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سرنخوردن اتومبیل ها چه اقداماتی صورت می گیرد؟

 

 

 

5/1

9

آتشفشان نیمه فعال را تعریف کرده و دو مورد نام ببرید.

 

 

 

5/1

10

دو مورد از آثار اجتماعی حاصل از زمین لرزه را نام ببرید.

 

 

 

1

11

امواج لرزه ای چگونه به دانشمندان کمک می کند تا به ساختمان زمین پی ببرند؟

 

 

 

1

 

قطع بیش از حد درختان چه آسیبی به چرخه ی روبرو وارد می کند؟

 

 

 

 

 

 

 

5/1

موفق و مويد باشيد

20

 

+ نوشته شده در  شنبه نهم دی 1391ساعت 22:36  توسط گروه درسی پایه ششم نظرآباد  |